Menu
Zamknij

DrOmnibus Edukacja Włączająca ( Rodzic - 1 konto) - licencja roczna

Programy edukacyjne

Opis

Wypróbuj za darmo! Dla kogo? Szkoły specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze Klasy ogólne Klasy integracyjne Dla edukacji Gry w aplikacji DrOmnibus w pełni zgodne z podstawą programową przygotowane pozostały specjalnie z myślą o dzieciach z zaburzeniami zachowania i rozwoju. Stanowią świetne narzędzie dla edukacji włączającej, ponieważ umożliwiają równoczesną pracę wszystkich dzieci w klasie przy jednoczesnej indywidualizacji zadań każdego ucznia. Dla edukacji specjalnej DrOmnibus Edukacja Właczajaca jest jednym z pierwszych na świecie i pierwszym na polskim rynku narzędziem, które oferuje pełne zastosowanie wykorzystywanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behaviour Analysis) w formie atrakcyjnych dla dzieci aplikacji. Metodologia Opracowaliśmy system, który samoczynnie dostosowuje poziom trudności do możliwości poznawczych dziecka i wyjściowego poziomu umiejętności, dzięki czemu jesteśmy w stanie skrupulatnie określać i systematycznie kontrolować postępy. Podczas ćwiczeń za udzielanie poprawnych odpowiedzi podopieczny zdobywa żetony, a ich podmiana na atrakcyjne zabawy na tablecie motywuje do regularnej pracy. Celem ułatwienia nauki nowego materiału zastosowaliśmy procedurę "znikomych kroków". Treści, które chcemy przekazać dziecku, dzielimy na osobne komunikaty. Uczeń otrzymuje pojedyncze polecenia dotyczące tego, co powinien zrobić. Zadania składają się z prób uczących, podczas których poprawne odpowiedzi uczestnika uzyskują wzmocnienie pozytywne, aewentualne błędy są natychmiast korygowane poprzez podpowiedzi. Następnie celem sprawdzenia opanowania materiału prezentowane są próby sprawdzające w postaci posttestu. Procesy te są automatyczne, dzięki czemu z systemu może korzystać nauczyciel w trakcie lekcji, terapeuta behawioralny, terapeuta praktykujący eklektyczne metody. Gry dla edukacji włączającej Położyliśmy szczególny nacisk na to, żeby unikać używania komponentów wizualnych i dźwiękowych, które mogą stanowić barierę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trafnie przypasowana kolorystyka, wyraźne kształty i symbole i nienarzucające się dźwięki tworzą przestrzeń przychylną dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD czy z Zespołem Downa. Każda gra produkowana jest poprzez zespół specjalistów oraz testowana w ośrodkach terapeutycznych. W aplikacji występują tylko realistyczne postaci, odwołujące się do bliskich dziecku doświadczeń. Tło nie posiada niepotrzebnych dystraktorów, a każdy pojawiający się w grze komponent graficzny i dźwiękowy jest uzasadniony merytorycznie. Wszystkie cechy takie jak zarys, kolor, wymiar, reprezentacja symboliczna poszczególnych składników pozostały skonsultowane z zespołem psychologów, behawiorystów i terapeutów. Dążymy do tego, aby stworzyć bezpieczne środowisko, w którym dziecko będzie mogło bez nieuzasadnionych przeszkód wypracowywać wybraną umiejętność, dlatego stawiamy na prostotę samych narzędzi, które posiadają prowadzić do osiągnięcia solidnego edukacyjnego celu. Dbamy o usunięcie wszelkich nieuzasadnionych barier w interakcji dziecka z naszą aplikacją. Krystaliczny przekaz naszych gier i jasne komunikaty zezwalają na samodzielną pracę dziecka bez konieczności ingerencji nauczyciela czy terapeuty. Oferujemy samoczynną indywidualizację zadań dla uczestników. W trakcie pierwszej rozgrywki w obrębie każdej gry sprawdzany jest poziom znajomości części w niej występujących. Dzięki czemu w trakcie dalszych ćwiczeń dziecko dostaje zbiór zadań dotyczących materiału, którego do tej pory nie opanowało. Nagrody i motywacja Dziecko po udzieleniu poprawnej odpowiedzi uzyskuje żeton pełniący funkcję wzmocnienia. Nie każda poprawna odpowiedź prowadzi do uzyskania żetonu. Aby zapobiec spadkom motywacji u dziecka, zdecydowaliśmy się na zastosowanie rozkładu wzmocnień o zmiennych proporcjach. System śledzenia postępów Istotą cyklu edukacji i terapii jest możliwość określenia postępów, jakiedokonuje dziecko. Dzięki zautomatyzowaniu zapisu wyników, korzystającz systemu DrOmnibus, nauczyciel nie musi koncentrować się na zliczaniu izapisywaniu odpowiedzi podopiecznego. Prowadzący zajęcia po wykonaniu przez dziecko określonego zadania ma możliwość uzyskania statystyk dotyczących najróżniejszych zmiennych. Gromadzone dane dotyczą zarówno ogólnych charakterystyk pracy dziecka, jak i kwestii detalowych. Organizer Każde dziecko posiada w systemie indywidualne konto, którym zarządza nauczyciel lub terapeuta. Na koncie umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące podopiecznego, są to dane chronione i posiadają do nich dostęp tylko osoby pracujące z dzieckiem. Prowadzący może posiadać na nim prywatne notatki po każdych zajęciach. Nie będą one przystępne dla nikogo poza nim. Może ponadto zapisywać obserwacje do wglądu dla pozostałych osób pracujących z dzieckiem. Umożliwia to płynną podmianę informacji o jego trudnościach i postępach. Jednostkowe konto dla każdego dziecka i każdego nauczyciela. Planowanie działań i zadań. Kontakt z innymi nauczycielami i terapeutami. Wszystkie te funkcjonalności zezwalają na jeszcze lepszą organizację zajęć. Sprawiają na dodatek, że nauczyciel może się skoncentrować w pełni na uczniu, informacje nie przepadają, a wszystkie obserwacje pozostają w systemie i mogą podlegać analizie na każdym etapie pracy z dzieckiem. Opinie użytkowników " Gry są interakcyjne, przychylne w użyciu dla dziecka, uwzględniają jego możliwości i potrzeby. — dr hab. Inż. Jolanta Zielińska, kierownik katedry UP w Krakowie " chętnie podczas zajęć terapeutycznych wykorzystamy tak niebanalny i edukacyjny sprzęt komputerowy! — Teresa Chłosta, dyrektor OREW " Aplikacje są perfekcyjną i przemyślaną propozycją dla wszelkich dzieci i rewelacyjną pomocą dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, a także sprzężeniami. Stanowią nieprzeciętny dodatek poszerzający przystępne współcześnie instrumentarium. Gratuluję przedsięwzięcia! — Justyna Puchałka-Stecyk, logopeda specjalny " nad wyraz trafiony pomysł! Gry jako jedne z nielicznych spełniają warunki uwzględniające dysfunkcje odbiorców moich zajęć, a szukam już od dłuższego czasu aplikacji uwzględniających zapotrzebowania i dysfunkcje mojej grupy pacjentów. — Marianna Karczmarczyk, psycholog, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "MAJA"

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.